Wednesday, July 22, 2009

הוצאות מחיה בעיר קטנה

מאז שעברתי לעיר קטנה ההוצאות ירדו.
אני לא גר במרכז גבעתיים שכל יציאה מהבית לגינה כוללת מעבר ליד חנויות או מכולת.
כדי להגיע לחנות אני חייב ללכת לשם במיוחד - גם אם המרחק הוא רק 300 מטר, זה עדיין לא בדרך לגינה או לגן.
זה אולי יישמע מוזר - אבל כשצריך לתכנן הליכה לצורך רכישה, זה עוזר למתן את הצריכה. הקניות האימפולסיביות ירדו.
יש משפחות שבהן הילדים מבקשים ליד כל מכולת - מסטיק או קרטיב או ממתק(למזלי אצלי לא). אם להורים קשה להתמודד עם בכי אז הם קונים לילדים, דבר המקנה הרגלים צרכניים קלוקלים ובנוסף הרגלי תזונה לא טובים.

No comments: