Saturday, August 4, 2007

קנה מפתח מפועל ערבי

זו היתה הכותרת ליד האדם שקנה מפתח מאחד הפועלים כדי להכנס לדירה שרכש מחפציבה

זה היה בערוץ הממלכתי - לא להאמין

דמיינו לעצמכם כותרת דומה בערוץ הממלכתי הצרפתי - קנה מפתח לדירה מפועל יהודי - אוי אילו מטעמים היו עושים מזה כאן - גזענות - שונאי יהודים

אני הייתי משתגע

בחניון של קניון עזריאלי ישנה הודעה מוקלטת אשר חוזרת על עצמה כל הזמן

כל שתי דקות מתחיל מחזור חדש שלה

מעבר לזה שבהודעה ישנן שגיאות דקדוקיות - למשל -*** אין להחנות את הרכב בחנויות נכים *** , אני בטוח שאני פשוט הייתי מאבד את שפיות דעתי משמיעת אותה הודעה כל 2 דקות במשך כל ימות השבוע אם הייתי אחד מעובדי החניון