Wednesday, July 1, 2009

what is Kurzarbeit?

מה זה ?
המצב פה קשה. יש משבר גדול כמו בכל העולם. ההתמודדות של המדינה איתו קצת שונה מבישראל: אם מפעל נתקל בקשיים, המדינה רוצה לעודד אותו לשמור את העובדים ולא לפטר. הדבר נעשה באופן הבא: החברה מגישה בקשה למשרד העבודה לעבור למתכונת עבודה מקוצרת. זה יכול להיות החל מ 10% פחות לעבוד, או אולי יום או יומיים בשבוע, עד סגירה מוחלטת של המפעל לשבוע, שבועיים או יותר.
בזמן הזה העובדים מקבלים 60% מהנטו שלהם ממשרד העבודה(משרד העבודה מעביר למעסיק את הכסף והוא מעביר לעובד).
היתרונות כפי שאני רואה אותם:
- אנשים לא מפוטרים - זה הכי חשוב.
- חברות יכולות להמנע מפיטורים של עובדים, ולחסוך בגיוס חדשים ולא מיומנים כשהמשבר חולף.
- המדינה מרוויחה גם כי הסטטיסטיקה מראה פחות מובטלים, וגם חוסכת תשלום דמי אבטלה - פה מקבלים שנה אבטלה.
- אנשים נשארים במעגל העבודה - חשוב במיוחד לאנשים מבוגרים.

זו רק דוגמה אחת איך החיים כאן משרים ביטחון. לאזרח הקטן יש המון דברים כאלה קטנים או גדולים שהופכים את החיים להרבה יותר רגועים.


עוד דוגמה

No comments: