Saturday, August 4, 2007

אני הייתי משתגע

בחניון של קניון עזריאלי ישנה הודעה מוקלטת אשר חוזרת על עצמה כל הזמן

כל שתי דקות מתחיל מחזור חדש שלה

מעבר לזה שבהודעה ישנן שגיאות דקדוקיות - למשל -*** אין להחנות את הרכב בחנויות נכים *** , אני בטוח שאני פשוט הייתי מאבד את שפיות דעתי משמיעת אותה הודעה כל 2 דקות במשך כל ימות השבוע אם הייתי אחד מעובדי החניון

No comments: