Wednesday, May 16, 2007

התור בסופרמרקט
דברים שמפריעים לי בתור בסופרמרקט(מרכול)

1. אנשים אורזים במקום לשלם ואחר כך לארוז בצד. למה לעכב אחרים כשאפשר לארוז אחרי שמשלמים. קודם יש לשלם, אחר כך אפשר לארוז.

2. הסורקים לא עובדים טוב. כל מוצר שלישי לא נקרא על ידי קוראי הברקוד. למה אי אפשר לקנות סורקים טובים? למותר לציין שההקלדה הידנית מאיטה את הקופאיות.

3. למה צריך להתחיל להקריא את המבצעים? לשם כך קיים עלון המבצעים. לא תמיד מוצרי המבצעים זמינים ליד הקופה. הלקוח נדרש ללכת להביאם בזמן שהאנשים ממשיכים להמתין בתור.

4. לפעמים הקופאית אומרת ללקוח כי על מוצר מסוים שהוא קנה יש מבצע – למשל השני בחצי המחיר – ואז, שוב, הלקוח נדרש ללכת להביאם בזמן שהאנשים ממשיכים להמתין בתור.

5. הסיגריות, סכיני הגילוח ולפעמים הסוללות, נעולים בארון מעל חלק מן הקופאיות, חוק מרפי אומר שלפניך יהיה אדם שיחפוץ בסיגריות שאין בארון קרוב והדבר מצריך קריאה למנהל המשמרת שיביא מארון אחר. צריך לחכות שהמנהל יתפנה ואז להפריע לקופאית אחרת.

אולי כדאי שהמרכולים יצאו מנקודת הנחה שהלקוחות אינם גנבים?

6. מנהת המשמרת. האיש החזק. אם קופאית טועה בחשבון, צריך לקרוא לו, משום שלא סומכים על הקופאיות שהן יכולות לבצל מוצר בהגינות. עד שהמנהל מתפנה ומגיע כולם מחכים, ואז הוא מעביר את הכרטיס שלו ואפשר להמשיך בתור.

7. נכון שהקופאיות נראות תמיד מסכנות וחסרות מוטיבציה? כנראה שהן באמת כאלה, משום שלפי מה שקראתי מתייחסים אליהן באופן מחפיר – כולל מניעת הליכה לשירותים באמצע משמרת.

No comments: