Wednesday, March 25, 2009

רכיבה בשלג

מכירים את הקטעים בסרטים המצויירים שיש ענן שרודף אחרי דמות וממטיר עליה גשם?
היום יצאתי בבוקר והיו שמיים בהירים אבל ברגע שעליתי על האופניים ירד גשם כבד שהפך לשלג כבד עם רוח חזקה - מקפיא את הפנים לחלוטין.

הכל פסק כאשר נעלתי את האופניים בכניסה למפעל.

התגעגעתי לרכיבה בשלג...עברו עבר 5 שנים מהפעם האחרונה.

1 comment:

Eito said...

you were lucky not to be strike by lightning as well