Saturday, June 2, 2007

חומר תעמולה של תעשיית חלב הפרה מועבר כמשחק בבתי ספר יסודייםאני חושב שהכותרת מכסה פחות או יותר את המסר ולכן שווה לחזור על זה שוב: חומר תעמולה של תעשיית חלב הפרה מועבר כמשחק בבתי ספר יסודיים

מה בעצם לא בסדר בזה?

קודם כל זה רע לילדים: חלב פרה מיועד לעגלים
בנוסף: תעשיית החלב הינה אכזרית ומלאת כאב וסבל לפרות ולעגלים: הנה מה שתנובה לא מספרת לכם

Calcium, Osteoporosis, and the Selling of Dairy Products

וחוץ מזה, זה נראה לי לא חוקי להכניס פרסומות לבית הספר במסווה של חומר לימודי

אז זה היה משחק שמכיל את הלוגו של מפלגת הליכוד או את הפנים של גיאדמק היתה לזה משמעות שונה? חשבו על כך

אם נדמה לכם שאף מורה שפוי בדעתו יזמין את חומר הפרסום - סליחה - הערכה - הזו, אז יש לי בשורה לא משמחת. אני ראיתי אותה במו עיני בבית ספר ברמת גן ואפילו צילמתי את הערימה


מועצת החלב: נשמע כמו חבורת קשישים מהכפר
ישנה גם מועצת הביצים

הבא לא נתבלבל: אלה ארגוני תעשיינים שכל מטרתם הינה להגדיל את רווחיהם

No comments: